PARP

Mięsa i wędliny najwyższej jakości

Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Spółka Jawna K.E.C. Śmieszny, M. Mroczkowska w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego